Правила поведінки здобувача освіти закладу освіти

Правила поведінки здобувачів освіти

Динівецького НВК

Місія Динівецького НВК стверджує, що ми розвиваємо моральні

та етичні духовні якості учня і почуття розуміння інших. Наша візія передбачає,

що учні мають бути організованими, свідомими, турботливими та

відповідальними, вони мають поважати права інших і робити свій внесок у

загальне благо.

Маючи це на увазі, ми створили політику прогресивної дисципліни, яка

відображає місію та візію нашої школи.

У будь-якій великій групі людей конфлікт, природно, має місце. І нашою

метою є навчити вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії

задля отримання виграшних результатів. Може статися, що деякі учні

відчуватимуть труднощі в дотриманні вимог, встановлених у спільних

інтересах.

Керівництво школи несе відповідальність за забезпечення дотримання

правил поведінки для учнів, і повинно мати значну свободу дій для задоволення

індивідуальних потреб учнів та здійснення судження в контексті конкретних

обставин. Наслідки за недотримання очікуваної поведінки можуть відрізнятися

в кожній окремій ситуації для кожного окремого учня.

У випадку легкої або незначної провини педагогічний склад Школи

повинен допомагати учням усвідомити неправильність їхніх дій та

використовувати такі ситуації, щоб навчити дітей знаходити альтернативні

варіанти з позитивними результатами.

У разі некоректної поведінки дисциплінарні заходи повинні бути

застосовані в рамках, які зміщують фокус з покарання на інший –

коригувальний та співчутливий. Школа буде використовувати ряд заходів,

орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки і допомоги учням у

визначенні правильного вибору.

Кодекс учнівської поведінки, правила та очікування переглядаються і

посилюються на постійній основі викладачами, співробітниками та

керівництвом через загальні збори, оголошення, відвідування класів

директором і щодня вчителями в класі.

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах

Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування,

Статуті школи.

2. Здобувачі освіти приходять в школу за 20 хвилин до початку занять за

розкладом .

При вході у школу дотримується правил ввічливості, знімає в гардеробі верхній

одяг і прямує до місця проведення уроку.

3. Займає своє робоче місце , готує все необхідне навчальне приладдя до

майбутнього уроку.

4. Школа – територія, на якій не місце для зброї, вибухових або

вогненебезпечних предметів та речовин; спиртних напоїв, наркотичних

речовин, сигарет (електронних – також); шокерів, газових балончиків, ножів та

інших небезпечних предметів.

5. Батьки, учні, відвідувачі вітаються з працівниками школи.

6.Йти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів або медичної

сестри (попередньо узгодивши з батьками).

7. У разі пропуску занять учень пред’являє класному керівнику довідку або

записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У

разі пропуску більше трьох днів учень пред’являє довідку з медичної

установи.

8. Учні поводяться ввічливо, піклуються про молодших школярів.

9.У школі учні поводяться гідно та поважають честь і гідність людей, які

знаходяться поруч.

10. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є

неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.

11.Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і

гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

12.Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до

чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

13. Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити,

щоденник. Дбайливо ставиться до підручників та зошитів. Приходить до школи

з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

12. Учень школи проявляє пошану до старших, піклується про молодших.

Школярі поступаються дорогою дорослим, старші — молодшим, хлопчики —

дівчаткам.

14. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні

стягнення.

У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток,

несуть матеріальну відповідальність.

15. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати

черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю,

класному керівнику або шкільній адміністрації.

16. Учні підтримують позитивний соціально-психологічний клімат в

освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з

однолітками та дорослими;

17. Учень виконує домашні завдання в терміни, встановлені шкільною

програмою.

18. На першу вимогу вчителя учень пред’являє щоденник.

19. Учень щодня веде записи домашніх завдань у щоденнику.

20. Приносить на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і

письмове приладдя.

21. Учні беруть участь у різноманітних заходах, організованих у школі та за її

межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та

полікультурної компетенцій;

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Учні входять до класу за дзвоником.

2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні

вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім

уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, та уроків праці, коли

учні виконують практичні завдання.

3. Під час уроку не ходять по класу без дозволу вчителя, голосно не

розмовляють, не кричать.

4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у

кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за

збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він просить дозволу у

вчителя.

6. Учень на уроці виконує всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно,

виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання

вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів

матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та

спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково

присутні в залі.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ

УРОКІВ

1. Під час перерви учень має:

— підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

— вийти з класу, якщо попросить вчитель;

— підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

— при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами учні

вітаються і звільняють дорогу;

— не вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати

іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по

своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць,

де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і

хімічна лабораторії).

4. Під час перерв учні без дозволу не залишають шкільну будівлю задля

збереження життя та здоров’я з метою уникнення випадків травматизму серед

учнів.

5. Під час перерв не бігають по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, не

грають в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв не штовхають один одного,не грають в небезпечні ігри,не

кидаються портфелями і іншими предметами і не застосовують фізичну силу.

7. Не розкривають вікна,не сидять на підвіконнях.

8. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника,

чергового адміністратора за допомогою, якщо проти них здійснюються

протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися норм гігієни, мити

руки перед вживанням їжі.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні, дотримуватися

хороших манер і поводитися пристойно.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при

отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто

знаходиться поряд.

5. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

6. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

V. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Демократичний підхід до зовнішнього вигляду здобувача освіти передбачає

відсутність форми єдиного зразка , що дозволяє здобувачеві освіти реалізувати

свою індивідуальність і неповторність , мати відповідний зовнішній вигляд .

1. Одяг повинен бути охайним , у ньому виключаються яскраві тони й

орнаменти .

2. Залишіть різноманітні прикраси ( ланцюжки, браслети , довгі сережки ,

кулони , підбори) , які не сумісні з діловим одягом учня і створюють умови для

травмування учнів під час освітнього процесу .

3. Зачіска має бути охайною .

4. На уроки фізичної культури приходь тільки в спортивній формі . В інших

приміщеннях закладу освіти спортивний одяг носити не припустимо.

5. Для участі в суспільно-корисній праці слід з’являтись в робочому одязі.

6. На вечорах відпочинку , дискотеці дозволяється святковий одяг .

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет,

підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил

поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 10 хв. до початку

занять. Чергування по школі триває два навчальних тижня протягом робочого

дня (з 8.10 до 15.00).

4. Чергові учні повинні мати бейджики та чергувати протягом перерв на

визначених постах;

5. Черговий клас по школі здійснює чергування згідно з Обов’язками чергового

класу.

6. Чергові учні допомагають черговому адміністратору і черговому вчителю у

здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма

учнями цих Правил.

VІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

1. Виконуйте всі домашні завдання.

2. Дотримуйтесь встановленого режиму, допомагай батькам, піклуйся про

молодших.

3. Чемно поводь себе на вулиці, в громадських місцях, дотримуйся правил

дорожнього руху.

4. Бережіть зелені насадження.

VIII. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС

ЕКСКУРСІЇ

1. Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил

дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

2. Без дозволу класного керівника не залишати місця перебування.

3. У разі поганого самопочуття негайно повідомити класного керівника.

4. Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження

класного керівника.

5. Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час проведення

вогнища.

6. Не торкатися незнайомих предметів,які можуть бути вибухонебезпечними.

7. Купання, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо

заборонені.

IX. ГАДЖЕТИ ТА МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ

Сучасний світ важко уявити без мобільних телефонів та гаджетів.

Учні школи можуть приносити їх до школи, несучи повну відповідальність

за їх зберігання.

Під час уроків гаджетами та мобільними телефонами дозволяється

користуватися лише в навчальних цілях та з дозволу вчителя. В усіх інших

випадках їх слід вимкнути або налаштувати на «беззвучний режим» та заховати

ще до початку уроку.

Використовувати гаджети та мобільні телефони під час заходів у актовій

залі або екскурсій для фото або відеозйомки учні мають лише з дозволу.

Всі необхідні дзвінки учні можуть здійснювати або приймати під час

перерв, в до та після урочний час. У разі крайньої потреби для зв’язку з

батьками використовувати мобільні телефони слід з дозволу та в присутності

вчителя, класного керівника або чергового адміністратора закладу освіти .

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території школи і при

проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я

самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до

відповідальності, а також до них можуть бути вжиті такі стягнення:

— усне зауваження;

— запис зауваження в щоденник;

— виклик учня з батьками на засідання Ради профілактики;

— відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

— у випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі

компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими

уповноваженими органами, зокрема за поданням заступника директора з

виховної роботи школи.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для

виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що

проводяться школою.